Välkommen till Splendid Advice

-en innovativ affärsjuridisk byrå där du inte är en i mängdenSplendid Advice

är en innovativ affärsjuridisk byrå med fokus på engagemang, proaktivitet, användarvänlighet och kostnadsmedvetenhet. 

Med stöd av ett mångfacetterat nätverk av skickliga samarbetspartners förenas personlig service och flexibilitet med erfarenhet samt bredd.

För mer framgångsrika affärer erbjuder Splendid Advice en affärsorienterad, rak och konstruktiv affärsjuridisk rådgivning, främst inom avtals-, bolags-, företagstransaktions- och integritetsrättsliga ärenden, samt juridiskt biträde inom följande uppdragsområden.


Extern Bolagsjurist (General Counsel / Cheif Legal Officer (CLO))
Regelefterlevnads-ansvarig (Compliance Officer)
Legalt biträde & förhandlare av kommersiella avtal företagsöverlåtelser, omstruktureringar, generationsskiften, joint ventures, bolagisering, entreprenader & upphandlingar
Legal företagsgranskning  (Legal Due Diligence)
Legal rådgivare i rådgivande styrelse (Advisory board) & vid aktieägarmöten
Tillförordnad stämmoordförande & styrelseordförande
Adjungerad styrelseledamot & protokollförare
Legalt biträde & förhandlare av aktieägaravtal, VD-avtal, bolags-organens avtal, instruktioner, direktiv & policys
Legal granskning av bolagsformalia, styrdokument & aktieägardirektiv
Dataskyddsombud  (Data Protection Officer (DPO)) 
Legal rådgivare inom GDPR, dataskydd, integritet & informationssäkerhet
Legalt biträde vid personuppgifts-incident & kontakter med IMY
Legal granskning av personuppgifts-biträdesavtal, integritetspolicy & uppförandekodVälkommen till Splendid Advice

-när du inte nöjer dig med att vara en i mängden  

Namn E-post Telefonnummer Beskriv ditt ärende Jag har läst och förstått informationen i Integritetspolicyn
Genom att klicka på "Skicka in" godkänner jag att Splendid Advice sparar och hanterar mina personuppgifter i enlighet med Integritetspolicyn och dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation).
Skicka in