Välkommen till Splendid Advice

-en innovativ affärsjuridisk byrå där du inte är en i mängdenSplendid Advice

är en innovativ affärsjuridik byrå med fokus på engagemang, proaktivitet, användarvänlighet och kostnadsmedvetenhet. 

Med stöd av ett mångfacetterat nätverk av skickliga samarbetspartners förenas personlig service och flexibilitet med erfarenhet samt bredd.

För mer framgångsrika affärer erbjuder Splendid Advice er en affärsorienterad, rak och konstruktiv affärsjuridisk rådgivning, främst inom avtals-, bolags-, företagstransaktions- och integritetsrättsliga ärenden, samt juridiskt biträde inom följande uppdragsområden.


Extern Bolagsjurist (General Counsel & Cheif Legal Officer (CLO))
Regelefterlevnads-ansvarig (Compliance Officer)
Legal förhandlare vid kommersiella avtal & företagsöverlåtelser
Legal företagsgranskning  (Legal Due Diligence)
Rådgivande styrelse (Advisory board)
Adjungerad ledamot
Styrelsesekreterare 
Protokollförare
Legal granskning av bolagsformalia & bolagsorgan
Dataskyddsombud  (Data Protection Officer (DPO))
GDPR-rådgivare
Legal granskning av GDPR, dataskydd, integritet & informationssäkerhet
Välkommen till Splendid Advice

-När du inte nöjer dig med att vara en i mängden  

Namn E-post Meddelande Jag har läst och förstått informationen i Integritetspolicyn Skicka in